Mutualiteit

De mutualiteiten

CM

Bent u 65- plusser? Dan ontvangt u de tegemoetkoming van 4 keer 5 euro per jaar.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS

Als OZ- klant in orde met de bijdragen aanvullende diensten, kan je tot €25 terugbetaald krijgen voor voetverzorging, schoonheidsbehandelingen of massage.

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Wie op medisch voorschrift voetverzorging nodig heeft, kan rekenen op een tegemoetkoming van € 6,00 per beurt voor maximum 2 beurten per jaar.

VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Voor 60-plussers wordt er een tegemoetkoming voorzien voor pedicure behandelingen. De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per behandeling met een maximum van 25 euro per kalenderjaar en per persoon.

PARTENA

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum 6 sessies per jaar. Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.

LIBERALE MUTUALITEIT

De Liberale Mutualiteit voorziet voor de leden van meer dan 65 jaar een tussenkomst van 2,50 euro per pedicurebehandeling. Per kalenderjaar wordt voor maximum 6 zittingen tussengekomen (niet cumuleerbaar met tussenkomst pedicure voor diabetespatiënten). De tussenkomst wordt betaald op voorlegging van een kwijtschrift van een erkende pedicure of erkende dienst met vermelding van datum, prestatie en het betaalde bedrag. Diabetespatiënten krijgen ook, ongeacht hun leeftijd, een tussenkomst van 2,50 euro per pedicurebehandeling, en dit maximaal 12 maal per kalenderjaar. Deze patiënten bewijzen de diabetes aan de hand van een éénmalig medisch attest of diabetespas. De tussenkomst wordt betaald op voorlegging van een kwijtschrift van een erkende pedicure of erkende dienst met vermelding van datum, prestatie en het betaalde bedrag.